Ilościowe wyznaczniki wyniku bezobjawowej niedomykalności mitralnej ad

Jednak standardowa jakościowa ocena niedomykalności mitralnej obarczona jest problemami 10, a niedawno amerykańskie i europejskie towarzystwa kardiologiczne wydały wspólne wytyczne zalecające stosowanie metod ilościowych obejmujących badanie echokardiograficzne metodą Dopplera i określające progi ciężkości.11 Jednakże nie wiadomo jeszcze, czy podejście zapewnia znaczące informacje na temat wyników. W związku z tym opracowaliśmy prospektywne badanie, w którym zapisywano pacjentów z organiczną niedomykalnością mitralną, monitorowanych przez niezależnych osobistych le...

ACP Medicine, 2004-2005 Edition ad

Kilka rozdziałów dostarcza użytecznych informacji podstawowych, ale niewystarczająco głębi, aby odpowiedzieć na rodzaj konkretnego pytania klinicznego, które może być zadane przez praktykującego klinicystę w obliczu natychmiastowych decyzji dotyczących zarządzania (np. Czy powinienem rozpocząć tego pacjenta z chorobą Alzheimera na inhibitorze antycholinesterazy, i jeśli tak, jaki środek i dawkę powinienem przepisać. ). Jak użyteczna była medycyna AKP w odpowiadaniu na konkretne pytania kliniczne, które miałem. Po wykorzystaniu podręcznika jako bazy danych pierwsz...

Rekombinowany aktywowany czynnik VII w przypadku ostrego krwotoku wewnątrzgłupa ad 6

Wartości procentowe nie mogą łącznie 100 ze względu na zaokrąglenia. Dwudziestu pacjentów (5,0 procent) było żyjących, ale nie uzyskali pełnych wyników po 90 dniach, a zatem niektóre lub wszystkie wyniki w dniu 15 zostały przeniesione. Śmiertelność po trzech miesiącach wynosiła 29% w grupie placebo, w porównaniu z 18% w trzech połączonych grupach terapeutycznych - względna redukcja o 38% (P = 0,02 w teście chi-kwadrat) (wykres i tabela 3). Wszystkie cztery skale wyników wykazały bardziej korzystny globalny wynik dla pacjentów leczonych rFVIIa niż dla tych, którz...

In the Arms of Others: Historia kultury prawa do śmierci w Ameryce ad

Poniżej polimorfizmów pojedynczego nukleotydu są bloki haplotypów określone za pomocą oprogramowania Haploview na podstawie siły nierównowagi sprzężenia. Kolorowe diamenty wskazują na brak równowagi w parach pomiędzy wszystkimi markerami, które zostały genotypowane w rodzinach NIMH. Odcienie czerwieni i bieli reprezentują malejące stopnie nierównowagi sprzężenia między parami polimorfizmów pojedynczych nukleotydów, niebieska silna nierównowaga sprzężeń z niskim poziomem istotności i szara słaba nierównowaga powiązania o wysokim poziomie istotności (szczegóły...

Najnowsze zdjęcia w galerii zafriko:

331#przewlekłe zapalenie spojówek , #olx ostrowiec świętokrzyski , #zanikowy nieżyt nosa , #przerost błony śluzowej nosa , #ból w lewej pachwinie u mężczyzn , #masaż limfatyczny po mastektomii , #nystatyna ulotka , #przewód stenona , #zafriko com , #uchyłek dwunastnicy ,