Medical Mystery Odpowiedź: Małe dziecko z nietypowym wzrostem wagi i wysypką

Mężczyzna z nietypowym przyrostem masy i wysypką. Panel A pokazuje dziecko w siódmym miesiącu życia, a panel B - masę w okolicy lewego nadnercza. Po wycięciu masy dziecko było zdrowe, jak na zdjęciu w wieku czterech i pół lat (panel C).
Tajemnica medyczna w numerze z 20 stycznia1 dotyczyła siedmiomiesięcznego chłopca z wrodzonym zespołem Cushinga i...

Farmaceuci i antykoncepcja awaryjna

Pochwalamy Cantora i Bauma za zwrócenie uwagi na problem farmaceutycznych odmów wydania antykoncepcji awaryjnej (wydanie 4 listopada) .1 Jednak zalecenie autorów, aby rozwiązać ten problem za pomocą zawiadomienia lub polityki skierowania, jest nierealne. Po pierwsze dlatego, że antykoncepcja awaryjna jest najskuteczniejsza, gdy stosuje się ją w ciągu 12 do 24 go...

Wpływ hormonu wzrostu u mężczyzn w wieku powyżej 60 lat

W wieku średnim i późnym wszyscy ludzie doświadczają szeregu postępujących zmian w składzie ciała.1 Chuda masa ciała kurczy się, a masa tkanki tłuszczowej rozszerza się. Skurcz w beztłuszczowej masie ciała odzwierciedla zanikowe procesy w mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach, śledzionie, skórze i kości. Te zmiany strukturalne uznano za nieunikn...

Odma oplucna otorbiona

W żadnej z próbek do biopsji wstępnej nie stwierdzono osteomalacji; nie wykryto defektów mineralizacji (na przykład osteomalacji lub hiperosteroidozy) w próbkach po traktowaniu. Dyskusja
Przerywane cykliczne leczenie etidronianem, poprzedzone lub nie, podawaniem fosforanów, spowodowało znaczny wzrost gęstości mineralnej kości kręgosłupa po 12 miesiąc...

Najnowsze zdjęcia w galerii zafriko:

331#nystatyna ulotka , #przewód stenona , #zafriko com , #uchyłek dwunastnicy , #olx słubice , #szmer skurczowy , #ciśnienie osmotyczne , #ciśnienie osmotyczne krwi , #tętno nitkowate , #trombomodulina ,