Alerty elektroniczne mające na celu zapobieganie żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej wśród hospitalizowanych pacjentów

Profilaktyka zakrzepicy żył głębokich u pacjentów hospitalizowanych pozostaje niewykorzystana. Postawiliśmy hipotezę, że stosowanie programu ostrzegania komputerowego w celu zachęcenia do profilaktyki może zmniejszyć częstotliwość zakrzepicy żył głębokich wśród pacjentów hospitalizowanych z wysokim ryzykiem. Metody
Opracowaliśmy program komputerowy połączony z bazą danych pacjentów w celu identyfikacji kolejnych ho...

Miopatia mitochondrialna z wadą transportu mitochondrialnego-białka cd

Po zakończeniu elektroforezy białka zostały poddane elektrotlencji na nitrocelulozę. Filtry nitrocelulozowe moczono przez noc w temperaturze pokojowej w 1-procentowej mieszaninie proszku mlecznego Marvel w roztworze soli buforowanym fosforanem, pH 7,4. Do sondowania filtrów użyto różnych swoistych dla holoenzymów i specyficznych dla podjednostek przeciwciał wzbudzonych do wysoko oczyszczonych kompleksów I, II, III i IV z serc wołowych1...

Stowarzyszenie oparte na rodzinie między chorobą Alzheimera i wariantami w UBQLN1

Ostatnie analizy sugerują, że znane geny choroby Alzheimera stanowią mniej niż połowę genetycznej zmienności w tej chorobie. Gen kodujący ubikwilinę (UBQLN1) jest jednym z kilku potencjalnych genów dla choroby Alzheimera zlokalizowanej w pobliżu dobrze ugruntowanego piku powiązania na chromosomie 9q22. Metody
Oceniliśmy 19 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu w trzech genach w regionie łączącym chromosom 9q w 437 rodzinach...

Randomizowany test czterech programów finansowo-motywacyjnych na rzecz zaprzestania palenia AD 2

Pokazało to, że w homogenacie mięśniowym były normalne ilości białka Rieske i potwierdził niedobór tego białka w mitochondriach pacjenta. Dalsze bloty wykazały obecność białka Rieske w cytozolu mięśniowym (dane nie pokazane). Kompleks IV
Immunobloty mitochondriów pacjenta z przeciwciałami na kompleks IV nie różniły się zasadniczo od tych kontrolnych (dane nie pokazane).
Badania nad białkami Rieske
W celu...

Najnowsze zdjęcia w galerii zafriko:

331#przewód stenona , #zafriko com , #uchyłek dwunastnicy , #olx słubice , #szmer skurczowy , #ciśnienie osmotyczne , #ciśnienie osmotyczne krwi , #tętno nitkowate , #trombomodulina , #obrzęki pochodzenia sercowego ,