Inhibicja ACE w stabilnej chorobie wieńcowej

Meta-analiza danych dotyczących śmiertelności z prób HOPE, EUROPA i PEACE. Wyniki Zapobiegania zdarzeniom z próbą konwertazy angiotensyny (PEACE) (wydanie 11 listopada) są prawdopodobnie wynikiem nieskutecznego procesu. Tylko 8290 z planowanych 14 100 pacjentów zostało włączonych, a pierwotny wynik został zmieniony w celu włączenia rewaskularyzacji - wynik, który zależ...

Badanie kontrolowanej streptokinazy wewnątrzpłucowej w Wielkiej Brytanii w kierunku zakażenia opłucnej ad 7

Schemat sześciu dawek, w którym podaje się łącznie 1,5 miliona jednostek streptokinazy, oznacza więcej dawek i większą całkowitą dawkę leku niż schematy stosowane we wcześniejszych badaniach badających pośrednie zastępcze zastępcze punkty końcowe, które dały pozytywne wyniki.8, 10,13 Ostatecznie całkowita łączna stopa zgonu lub potrzeba operacji była podobna do ...

Ilościowe wyznaczniki wyniku bezobjawowej niedomykalności mitralnej ad

Jednak standardowa jakościowa ocena niedomykalności mitralnej obarczona jest problemami 10, a niedawno amerykańskie i europejskie towarzystwa kardiologiczne wydały wspólne wytyczne zalecające stosowanie metod ilościowych obejmujących badanie echokardiograficzne metodą Dopplera i określające progi ciężkości.11 Jednakże nie wiadomo jeszcze, czy podejście zapewnia znacząc...

Przebieg ropnego zapalenia watroby bywa rózny

Dlatego wyniki analiz grup badanych zgodnie ze stanem profilaktyki należy interpretować ostrożnie. Nie można wykluczyć możliwości błędu diagnostycznego, ponieważ profilaktyka nie została zaślepiona, a badania na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową nie były wykonywane rutynowo. Jest zatem możliwe, że lekarze częściej zlecają badanie obrazowe pacjentom z objawami, kt...

Najnowsze zdjęcia w galerii zafriko:

331#zafriko com , #uchyłek dwunastnicy , #olx słubice , #szmer skurczowy , #ciśnienie osmotyczne , #ciśnienie osmotyczne krwi , #tętno nitkowate , #trombomodulina , #obrzęki pochodzenia sercowego , #oligobiopsja ,