Śródskórne szczepienia przeciwko grypie

Interesowało mnie omówienie przez media badań śródskórnego szczepienia przeciw grypie Belshe i wsp.1 oraz Kenney i wsp.2 (wydanie 25 listopada). Podobne wyniki mieliśmy - choć bez grupy kontrolnej - ponad 50 lat temu.3
Thomas H. Weller, MD
56 Winding River Rd., Needham, MA 02492
3 Referencje1. Belshe RB, Newman FK, Canno...

Przerywany cykliczny etidronian Leczenie pomenopauzalnej osteoporozy ad 5

Grupy leczenia były początkowo porównywalne. Nie było również znaczących różnic między grupami w linii podstawowej w gęstości mineralnej kości kręgosłupa lub innych cechach w podgrupach o niskiej gęstości mineralnej kości (dane nie pokazane). Spośród 423 pacjentów, którzy rozpoczęli reżim badań, 384 (91 procent) ukończyło...

Diazotan izosorbidu i hydralazyna w czerniach z niewydolnością serca

Taylor i in. (Wydanie 11 listopada) pokazuje, że diazotan izosorbidu plus hydralazyna zwiększają przeżycie w grupie czarnych pacjentów z niewydolnością serca. Autorzy stwierdzają, że retrospektywna analiza badań Vasodilator Heart Failure Trial (VHeFT) 2 zidentyfikowała czarnych pacjentów z niewydolnością serca jako grupę korzystając...

Randomizowany proces Benznidazol dla przewlekłej kardiomiopatii Chagasa ad

Skuteczny otwór niedomykalności był silnym predyktorem ryzyka zdarzeń sercowych w analizie jednoczynnikowej (stosunek ryzyka na krok 10 mm2, 1,22, przedział ufności 95%, 1,13 do 1,30, P <0,01) i wraz z wiekiem (P <0,01) obecność cukrzycy (P <0,01) i obecność migotania przedsionków (P = 0,05) była niezależnym czynnikiem ryzyka. Po dosto...

Najnowsze zdjęcia w galerii zafriko:

331#olx ostrowiec świętokrzyski , #zanikowy nieżyt nosa , #przerost błony śluzowej nosa , #ból w lewej pachwinie u mężczyzn , #masaż limfatyczny po mastektomii , #nystatyna ulotka , #przewód stenona , #zafriko com , #uchyłek dwunastnicy , #olx słubice ,