Ilościowe wyznaczniki wyniku bezobjawowej niedomykalności mitralnej ad 8

Pacjenci ze skutecznym otworem niedomykalności o wielkości od 20 do 39 mm2 mieli początkowo niski poziom powikłań, ale z czasem wzrastali. Leczenie kardiochirurgiczne, pomimo związanego z tym zwiększonego ryzyka migotania przedsionków, znacznie zmniejszyło ryzyko niewydolności serca i zgonu oraz znormalizowało oczekiwaną długość życia pacjentów. Dlatego też ilościowa ocena niedomykalności mitralnej według najnowszych wytycznych pozwala na stratyfikację ryzyka u pacjentów z izolowaną, bezobjawową, organiczną niedomykalnością mitralną i powi...

Populacyjne badanie pierwotnego wirusa Herpeswirusa 6 6 ad 6

Mediana czasu od wykluczonej próbki do próbki, która spełniała definicję przejęcia, wynosiła 70 dni. Pozostałe 25 pozytywnych próbek pochodziło od 18 dzieci, u których nie stwierdzono HHV-6. Nasza klasyfikacja tych 72 pozytywnych próbek jako fałszywie pozytywnych pozwoliła nam zoptymalizować specyfikę naszej definicji pierwotnego zakażenia HHV-6. Całkowity efekt przeklasyfikowanych próbek był niewielki, ponieważ stanowiły one jedynie 72 z 3695 próbek śliny negatywnej, które analizowaliśmy (2 procent). W sumie 183 próbek surowicy uzyskano o...

Widlorydle

Do drenowania zakażonych płynów w opłucnej stosuje się śródpłucne środki fibrynolityczne. To wykorzystanie jest oparte na małych próbach, które nie miały statystycznej mocy do oceny dokładnie ważnych wyników klinicznych, w tym bezpieczeństwa. Przeprowadziliśmy próbę, aby wyjaśnić rolę terapeutyczną streptokinazy doopłucnowej. Metody
W tej podwójnie ślepej próbie 454 pacjentów z zakażeniem opłucnej (zdefiniowanych przez obecność ropnego płynu opłucnowego lub płynu opłucnowego o pH poniżej 7,2 z objawami infekcji lub przez u...

Najnowsze zdjęcia w galerii zafriko:

331#olx ostrowiec świętokrzyski , #zanikowy nieżyt nosa , #przerost błony śluzowej nosa , #ból w lewej pachwinie u mężczyzn , #masaż limfatyczny po mastektomii , #nystatyna ulotka , #przewód stenona , #zafriko com , #uchyłek dwunastnicy , #olx słubice ,