Skuteczność szczepienia w masie doustnej cholery w Beira w Mozambiku czesc 4

Wymazy z odbytnicy transportowano co 12 godzin na pożywce Cary-Blair w temperaturze pokojowej do laboratorium badawczego. Z pożywki Cary-Blair waciki wysiewano bezpośrednio na tiosiarczanowe cytrynianowe sole żółciowe, sacharozę i tellurowy taurocholanową żelatynę. 9 Wacików wysiano także po wzbogaceniu w alkaliczną peptonową wodę (pH 8,6) przez sześć godzin w 37 ° C. Po całonocnej inkubacji w 37 ° C, podejrzane kolonie na płytkach agarowych badano biochemicznie i aglutynowano wielowartościową surowicą odpornościową Ogawa i Inaba (Difco Laboratories). Szczepy antyaglutynujące testowano z surowicą odpornościową na V. cholerae O139. Szczepy V. cholerae zostały przetransportowane do Centrum Zdrowia i Badań Populacji w Dhace w Bangladeszu, gdzie potwierdzono identyfikację izolatów. Case-Control Studies
Równolegle przeprowadzono dwa badania kliniczno-kontrolne: pierwsza została zaprojektowana w celu oszacowania efektu ochronnego zabitej szczepionki doustnej cholery z całych komórek 11, a druga ( badanie wskaźnika-bias ) została zaprojektowana w celu oceny, czy wyniki z szacunkiem Skuteczność można przypisać tendencyjności.12 Pierwotne pytanie badawcze było następujące: Czy otrzymanie jednej lub więcej dawek szczepionki rBS-WC zapewnia ochronę przed leczoną, potwierdzoną w hodowli cholerą. Osobami dotkniętymi przypadkami i kontrolami w każdym z tych dwóch badań byli mieszkańcy Esturro. W pierwszym badaniu porównywano przypadki pacjentów z cholerą z grupą kontrolną, która nie miała biegunki; w drugim przypadku osoby chore na biegunkę z biegunką nienowotworową porównano z grupą kontrolną, która nie miała biegunki. Pracownicy naukowi, którzy zapisali pacjentów i osoby sprawujące kontrolę, i którzy uzyskali informacje na temat statusu szczepienia i innych zmiennych ekspozycji, nie byli świadomi, że prowadzono odrębne badanie z wykorzystaniem wskaźnika błędu i nie byli również świadomi tego, czy V. cholerae O1 zostało wyhodowane z danego przypadku i w jaki sposób informacje o statusie szczepień miały zostać wykorzystane w analizie. Brak ochrony szczepionki w drugim badaniu należy interpretować jako sugerujący brak uprzedzeń w pierwszym badaniu.
Definicja i wybór podmiotów sprawy
Wszyscy pacjenci z ostrą, bezobjawową biegunką wystarczająco ciężką, aby spowodować, że będą szukać opieki w Ośrodku Leczenia Cholery między stycznia a 31 maja 2004 r., Kwalifikowali się do włączenia jako osoby chore na cholerę, jeśli spełnili następujące kryteria: udzielili pisemnego powiadomienia zgody lub w przypadku małoletnich rodzic lub opiekun wyraził pisemną zgodę na udział w badaniu; mieszkali w Esturro od 11 grudnia 2003 r .; mieli co najmniej dwa lata i nie byli w ciąży w czasie masowych szczepień; przedłożyli kałową próbkę, która dawała V. cholerae O1; a ich miejsce zamieszkania może znajdować się po zwolnieniu w celu uzyskania informacji na temat szczepień i innych danych. Nie uwzględniono powtarzających się epizodów spełniających kryteria podczas przedziału selekcji. Odstęp od stycznia do 31 maja 2004 r. Został wybrany, ponieważ wszystkie przypadki cholery w 2004 r. Wystąpiły w tym okresie.
Rysunek 1. Rycina 1. Podsumowanie uczestników w dwóch badaniach nad przypadkami, od stycznia do 31 grudnia 2004 r
[patrz też: ginekomastia cz 4, ciśnienie osmotyczne krwi, ciśnienie osmotyczne ]
[przypisy: ciśnienie osmotyczne, ciśnienie osmotyczne krwi, tętno nitkowate ]