Zagrożenia i korzyści związane z fazami 1 badań onkologicznych w latach 1991-2002 ad 5

Spośród tych zgonów 18 zostało zgłoszonych jako zdecydowanie związane z leczeniem, a 7 prawdopodobnie ze spokrewnionymi (w przypadku łącznej liczby zgonów związanych z toksycznością wynoszącej 0,21%). Przy obliczaniu w odstępach trzyletnich dla okresu od 1991 do 2002 r. Współczynnik zgonów związanych z toksycznością pozostawał względnie stały (zakres od 0,45 do 0,61 procent). Spośród 58 zgonów, 43 (74,1%) wystąpiło u uczestników badań dotyczących chemioterapii, przy czym najwyższy wskaźnik śmiertelności związanej z toksycznością (0,77%) występował w badaniach obejmujących zarówno agentów badawczych, jak i zatwierdzonych przez FDA (Tabela 2). W klasycznych testach fazy pojedynczych badanych chemioterapeutyków stwierdzono śmiertelność związaną z toksycznością wynoszącą 0,57 procent. Trzynaście zgonów odnotowano wśród badań nad transdukcją receptorów lub przekaźnikami sygnałowymi (0,47 procent) i po jednym zgonie w badaniach immunomodulatorów (0,07 procent) i czynnikami przeciwangeniogennymi (0,17 procent). Nie było doniesień o zgonach w transferach genów fazy lub badaniach szczepionek. Tabela 3. Tabela 3. Toksyczne zdarzenia stopnia 1. w fazie Badania onkologiczne. W podgrupie 168 badań, w których uczestniczyło 3465 pacjentów poddanych ocenie pod względem toksyczności, 14,3% uczestników miało zdarzenia toksyczne stopnia 4; średnio wystąpiło 1,9 stopnia 4 na chorego pacjenta (Tabela 3). Średnio próby środków chemioterapeutycznych wiązały się z najwyższym wskaźnikiem toksyczności, przy czym 17,4% uczestników miało co najmniej jedno toksyczne zdarzenie 4 stopnia; próby szczepionek miały najniższy wskaźnik, bez doniesień o toksyczności 4 stopnia (Tabela 3). Spośród wszystkich 11 935 uczestników ocenianych w 460 badaniach zgłoszono 5251 zdarzeń toksycznych 4 stopnia.
Próby pierwszej w człowieku
Tabela 4. Tabela 4. Współczynniki reakcji i zgony z powodu toksycznych zdarzeń w fazie Badania onkologiczne wiążą się z pierwszym użyciem agenta u ludzi. Spośród 460 badań 117 (25,4%), w których uczestniczyło łącznie 3164 uczestników, ocenianych jako odpowiedź na leczenie, uznano za pierwsze w badaniach na ludziach, czyli w badaniach mających na celu ustalenie początkowej informacji o toksyczności i dawce w przypadku środków, które wcześniej nie były testowane na ludziach. (Tabela 4). Ogólny odsetek odpowiedzi w tych badaniach wyniósł 4,8 procent, w porównaniu z 13,1 procent w innych badaniach. Współczynnik zgonów związanych z toksycznością w badaniach pierwszego rzutu u ludzi wynosił 0,26%, w porównaniu z 0,58% w badaniach nieuwzględnionych jako pierwsze w badaniach na ludziach. Badania cytotoksycznych chemioterapeutyków stanowiły największą grupę badań z udziałem pierwszych ludzi (36,8%). Spośród badań nad szczepionkami sponsorowanych przez Cancer Therapy Evaluation Program, 82,1 procent było pierwszymi ludźmi.
Próby z agentami zatwierdzonymi przez FDA
Tabela 5. Tabela 5. Wskaźniki odpowiedzi i zgony z toksycznych zdarzeń w fazie Badania onkologiczne, w zależności od tego, czy zastosowano zatwierdzone przez FDA czynniki. Ogółem 213 badania (46,3%) obejmowały co najmniej jeden środek przeciwnowotworowy zatwierdzony przez FDA. Wskaźniki odpowiedzi były wyższe w próbach z zatwierdzonymi przez FDA agentami niż w próbach bez agentów zatwierdzonych przez FDA (Tabela 5). W badaniach tych ogólny wskaźnik odpowiedzi wynosił 17,8 procent, w porównaniu z 4,8 procent w badaniach nie obejmujących zatwierdzonych przez FDA leków przeciwnowotworowych. Wskaźnik zgonów związanych z toksycznością był wyższy (0,65%) niż w przypadku badań, w których nie uwzględniono leków przeciwnowotworowych zatwierdzonych przez FDA (0,35%).
Dyskusja
Dokładnie przejrzeliśmy badania onkologiczne fazy sponsorowane przez Cancer Therapy Evaluation Program w latach 1991-2002
[przypisy: ginekomastia cz 4, proktolog ostrów wlkp, uchyłek dwunastnicy ]
[patrz też: przewlekłe zapalenie spojówek, olx ostrowiec świętokrzyski, zanikowy nieżyt nosa ]