Zagrożenia i korzyści związane z fazami 1 badań onkologicznych w latach 1991-2002 ad 6

Ogólny odsetek odpowiedzi w tych badaniach wyniósł 10,6 procent, czyli jest wyższy niż poprzednio podano, podczas gdy wskaźnik śmiertelności związany z toksycznością, wynoszący 0,49 procent, jest podobny do wskaźnika z poprzednich raportów. Wskaźniki odpowiedzi i zgonów związanych z toksycznością w klasycznych badaniach fazy pojedynczych środków chemioterapeutycznych są podobne do tych zgłaszanych w innych przeglądach, ale klasyczne próby stanowią jedynie 22 procent uczestników tego przeglądu. Wskaźniki odpowiedzi w badaniach onkologicznych fazy odnotowano od 4 do 6 procent, a śmiertelność związana z toksycznością wynosi 0,5 procent lub mniej 8-16. W naszej recenzji stwierdziliśmy jednak, że wskaźniki odpowiedzi w ostatniej fazie onkologii próby przekroczyły 10 procent, przy czym stabilna choroba lub mniej niż częściowa odpowiedź zostały osiągnięte u dodatkowych 34,1 procent uczestników. Tempo zgonu związanego z toksycznością nie wzrastało z czasem, a ponad 85 procent uczestników nie miało toksycznych zdarzeń 4 stopnia. W porównaniu z innymi recenzjami dane te sugerują, że uczestnicy mogą bardziej skorzystać z bieżących badań onkologicznych fazy niż wcześniej sądzono.
Niedawny przegląd badań z zastosowaniem pojedynczego leku wykazał, że nastąpił spadek wskaźników odpowiedzi guza na przestrzeni czasu13, co przypisano zastosowaniu nowszych, bardziej specyficznych czynników i zmian w projekcie próbnym. W naszym przeglądzie wskaźniki odpowiedzi na rok zmieniały się bez wyraźnego wzorca. Gdy te wskaźniki były pogrupowane w trzyletnie odstępy, nastąpił spadek całkowitych lub częściowych odpowiedzi w latach 1991-2002, ale wzrost częstości stabilnej choroby. Niewielką zmianę korzyści dla uczestników zaobserwowano w czasie, gdy wskaźniki odpowiedzi zostały pogrupowane ze stabilną chorobą.
Naszym zdaniem niedokładne jest odnoszenie się do badań onkologicznych fazy tak, jakby wszystkie były do siebie podobne. Prawie połowa badanych badań zawierała co najmniej jeden środek zatwierdzony przez FDA, a mniej niż połowę obejmowało środki chemioterapeutyczne. Różne typy badań onkologicznych fazy wiążą się z bardzo różnymi odsetkami odpowiedzi. Na przykład wskaźnik odpowiedzi wśród pacjentów leczonych immunomodulatorami wynosił 13,6 procent, jednak wskaźnik wynosił zaledwie 3,0 procent dla pacjentów leczonych szczepionkami. Próby obejmujące jeden lub więcej zatwierdzonych przez FDA leków przeciwnowotworowych wykazały wyższy odsetek odpowiedzi niż te, w których uczestniczyły wyłącznie czynniki badawcze. Z tych powodów może to wprowadzać w błąd podsumowanie badań onkologicznych fazy z wykorzystaniem pojedynczej odpowiedzi.
Ryzyko, mierzone miernikami śmiertelności związanymi z toksycznością i toksycznymi zdarzeniami stopnia 4., również różni się w zależności od rodzaju próby. Średnia śmiertelność związana z toksycznością dla prób cytotoksycznych środków chemioterapeutycznych wynosiła 0,67 procent, ale tylko 0,07 procent dla leków z udziałem immunomodulatorów, a żadnych zgonów związanych z toksycznością nie zgłoszono w badaniach transferu genów lub szczepionek. Zdarzenia toksyczne stopnia 4. były częstsze w badaniach chemioterapii, szczególnie tych z udziałem wielu czynników, niż we wszystkich innych badaniach. Wydaje się, że próby leków zatwierdzonych przez FDA, które oceniały bezpieczeństwo wyższych dawek lub kombinacji leków, wiązały się z najwyższymi wskaźnikami toksyczności (śmiertelność z toksycznych zdarzeń 0,65 procent, w porównaniu do 0,35 procent w innych badaniach), ale także miał najwyższy ogólny wskaźnik odpowiedzi (17,8 procent, vs
[więcej w: zgon okołooperacyjny, ginekomastia cz 4, przerost błony śluzowej nosa ]
[patrz też: przerost błony śluzowej nosa, ból w lewej pachwinie u mężczyzn, masaż limfatyczny po mastektomii ]