Znaczenie interwencji związanych z kontrolą infekcji w celowaniu w objawowe przypadki ZCD

width=250Pokazujemy, że 30-dniowa śmiertelność i 120-dniowe nawroty choroby były bardziej prawdopodobne w przypadkach, w których CDI uzyskano prawdopodobnie od niedawnego dawcy. Związek pomiędzy niedawnym nabyciem a wznowieniem utrzymywał się po dostosowaniu do innych ważnych czynników, w tym wieku i rybotypu; w związku z tym związek ten nie wynikał z zakłócenia przez rybotyp-027 w szczególności. Związek między niedawnym nabyciem a wynikiem może odzwierciedlać wkład gospodarza (np. Wiele chorób współistniejących), predysponujący pacjenta zarówno do nabycia, jak i złego wyniku. Niemniej jednak odkrycia te silnie potwierdzają znaczenie interwencji związanych z kontrolą infekcji w celowaniu w objawowe przypadki ZCD, aby zmniejszyć ryzyko przeniesienia na wrażliwych pacjentów, a tym samym zapobiegać szczególnie złym wynikom u tych osób. Co więcej, w czasach, w których liczba przypadków zachorowań na CDI w szpitalnictwie jest coraz częściej postrzegana jako wskaźnik jakości opieki zdrowotnej, nasze dane sugerują, że można wykorzystać dowody wykazujące kontrolę wewnątrzszpitalnej transmisji C. difficile (tj. Brak związku między poszczególnymi przypadkami) jako szczególny miernik skuteczności zapobiegania i kontroli.
[przypisy: przerost błony śluzowej nosa, ból w lewej pachwinie u mężczyzn, masaż limfatyczny po mastektomii ]